STYLE BEAT BATAK + TABLA YAMAHA PSR

STYLE BEAT BATAK + TABLA YAMAHA PSR, Style ini merupakan style preset (non sampling) dan dapat dipergunakan di Keyboard Yamaha

Support type
PSR SX900, SX700, SX600, S975, S775, S970, S770, S950, S750 S670, A3000, A2000, Tyros Genos, S910, S710

style beat batak